Din framgång är vårt fokus.

Vi hjälper ditt företag att växa, i de små och stora händelser ni måste ta er igenom. Från stöd vid att hitta rätt personal, att få teamet att fungera effektivt ihop, till hopslagningar av bolag och att utveckla er företagskultur. Vi arbetar coachande med chefsstöd och ledarutveckling.

Utveckla ledare

Förbereda och utveckla ledningsgruppen inför planerad expansion av bolaget, utveckla ledarskapsförmågorna utifrån både gruppens och individens behov och lära känna varandra och varandras värdegrund.

 

Läs mer!

Identifiera och utveckla företagskultur

”Culture always fights strategy”

 

Läs mer

Skapa och utveckla team

Behöver din ledningsgrupp eller arbetsgrupp ny inspiration och ett mer innovativt sätt att arbeta tillsammans på? Behöver ni integrera olika kulturer och öka effektiviteten i gruppen? Skapa innovativa team!

 

Läs mer

Rekryteringsstöd

Hur tillsätter du rätt person till rätt uppgifter och rätt roll?
Vilka möjligheter och risker finns i rekryteringen/placeringen?
Hur coachar du dina medarbetare till deras fulla potential?
Profile XT, ger dig tre tester i en med jobbmatchning mot kraven i er organisation.

Läs mer!

Organisation, strategi och process

Det enda vi egentligen vet om framtiden är att den kommer att förändras.
I do AB’s styrka vad gäller förändringsarbete är att vi sätter oss in i och
påbörjar förändringsarbetet där människorna och organisationen befinner sig.
Vi och kunden jobbar tillsammans mot målet.
Läs mer

Skicka en förfrågan nu!